Festival Žive ulice

S pomladjo se bo na ulicah Kočevja prebudil nov festival ŽIVE ULICE, ki bo oživil in aktiviral dogajanje na prostem, v središču mesta, ki bo na novo prometno urejen. Različne lokacije po mestu Kočevje bodo tako postale prizorišče rednega dogajanja in vrveža, kar bo oživilo mestno središče, festival pa bo prispeval dodano vrednost urbanemu področju z novo (brez) prometno ureditvijo..

Idejna zasnova temelji na vlogi mesta kot skupnega prostora, namenjenega kulturi, socializaciji, skupni meščanski identiteti, druženju, sodelovanju in povezovanju. Ulice, pločniki, parki, kotički ob reki Rinži, mestna ploščad, izložbe, klopi, zelenice.., vse to so potencialna prizorišča za najširši spekter dogajanj in medsebojnih druženj. Te lokacije postanejo gledališče na prostem, koncertni odri, ateljeji pod drevesnimi krošnjami, bralni kotički, vadbeni prostori za ples, kulinarična tržnica, predavalnica in še marsikaj….

Vse prireditve, ki bodo našle svoje mesto pod milim nebom bodo brezplačne in bodo nanje vabljeni vsi občani v vlogi gledalcev in poslušalcev, po drugi strani pa bodo ulice namenjene aktivni udeležbi vsem občanom, ki bi želeli javno predstaviti svojo dejavnost. Želja in namen je ravno čim večja participacija lokalnih deležnikov, zavodov, društev, klubov in posameznikov, saj bomo tako najbolj prispevali k kakovostni spremembi vloge mestnega središča v skupen prostor in javno dobrino, namenjeno kulturni izmenjavi in skupnemu preživljanju prostega časa.

Celoten seznam dogodkov je na voljo v zloženki "Poletje na Kočevskem".