Prikaz delovanja društva za osteoporozo OSTEOPLON

Prikaz delovanja društva za osteoporozo
OSTEOPLON
Zelenica pri velikem odru /
sreda, 21. junij / 17:00